Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. pasibaigė UAB Geležinkelio tiesimo centro, į.k. 181628163, ir UAB „Geležinkelių projektavimas“, į.k. 120863353, reorganizavimas. Reorganizavimas įvykdytas prijungiant UAB „Geležinkelių projektavimas“, kuri po reorganizavimo baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB Geležinkelio tiesimo centro, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą.

UAB Geležinkelio tiesimo centro interneto svetainė:

www.gtc.lt